fbpx

Tag Archives: Google Assistant

Thật mỉa mai khi Google muốn… chữa tình trạng nghiện điện thoại của chúng ta – VnReview

Google đã giúp chúng ta gắn chặt với công nghệ, và giờ nó muốn kéo chúng ta ra – bằng cách dùng giàu công nghệ hơn. Đó cần chăng là vì mục đích buôn bán chứ chẳng phải vì sự an toàn của khách hàng? Bạn lo lắng về hàng giờ ngay lập tức vuốt […]